Styrelse och ledande befattningshavare

Thomas Söderqvist

Ledamot, född 1957

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2020. Thomas har haft flertalet ledande befattningar inom både Sandvik och Boliden och han avslutade sin yrkesverksamma karriär vid årsskiftet som Senior Advisor till Bolidens koncernchef efter att ha varit både vice VD samt verksamhetsansvarig för Bolidens gruvor i Västerbotten.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjör

Aktieinnehav: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Lars Engström

Styrelseordförande, född 1963

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseordförande sedan 2019. Lars var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015, verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014, olika befattningar inom Atlas Copco affärsområde Construction and Mining Technique 1994–2006 och olika befattningar inom Seco Tools 1988–1994.

Utbildning

 • Civilingenjör

Aktieinnehav: 84 089 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Agne Ahlenius

Ledamot, född 1962

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2019. Agne är Gruvdirektör i Saloro SLU, Spanien. Agne var VD för Zinkgruvan Mining 2016 – 2019. Tidigare VD Björkdalsgruvan. Agne har jobbat drygt 30 år inom gruvbranschen med ledande befattningar inom Boliden-koncernen, Lundin Mining och även jobbat utomlands i 17 år, bland annat i Spanien, Bulgarien och Mexiko.

Utbildning

 • Bergsingenjör (MSc)

Aktieinnehav: 55 000 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Norman

Ledamot, född 1958

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2016. Johan Norman har över 30 års erfarenhet och har specialiserat sig på miljörätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor. Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Johan Norman är delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå och har tidigare haft liknande roller på Delphi & Co, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Sigvard Normans Advokatbyrå. Medlem i Sveriges advokatsamfund och Svenska föreningen för miljörätt.

Utbildning

 • Jur. kand. vid Stockholms universitet, Executive programs vid Kellogg Graduate School of Management, North Western University samt Europeisk miljörätt, 15 HP vid Uppsala universitet.

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå Aktiebolag och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB. Prokurist i Lindskog Malmström Advokatbyrå Kommanditbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem

Aktieinnehav: 65 000 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Pär Weihed

Ledamot, född 1959

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2012. Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksamhet inom en rad kommittéer, bland andra, IVA, KVA, Nationalkommittéen för geologi och Kungliga vetenskapsakademin.

Utbildning

 • Doktorsexamen i mineralogi och petrologi vid Göteborgs universitet.

Andra meriter

 • Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB. Styrelseledamot i Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet och Stiftelsen Bergforsk. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB och Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad geovetenskap.

Aktieinnehav: 35 750 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.