Styrelse och ledande befattningshavare

Thomas Söderqvist

Ledamot, född 1957

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2020. Thomas har haft flertalet ledande befattningar inom både Sandvik och Boliden och han avslutade sin yrkesverksamma karriär vid årsskiftet som Senior Advisor till Bolidens koncernchef efter att ha varit både vice VD samt verksamhetsansvarig för Bolidens gruvor i Västerbotten.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjör

Aktieinnehav: 15 387

 

 

 

Andreas Bladh

Ledamot, född 1975

Yrkeserfarenhet

 • Andreas har en global operativ erfarenhet inom verkstadsindustrin på Atlas Copco följt av finansiell erfarenhet från Bure Equity, VD på Varenne samt medgrundare och VD på Zenith Group. Andreas har lång erfarenhet från styrelseuppdrag i över 50 bolag, i både noterade och onoterade bolag. Andreas har en M.Sc. från KTH i Stockholm.

Utbildning

 • Civilingenjör

Andra meriter

 • Övriga styrelseuppdrag: Skysense AB, Tillacare Ltd., Lanetalk Intressenter I AB (SPV), TF1 Holding AB (SPV), Skills Academy Scandinavia Holding AB, Chairman, Aktivisfonden (charity), board member and CFO,

Aktieinnehav: 18 726

 

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå Aktiebolag och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB. Prokurist i Lindskog Malmström Advokatbyrå Kommanditbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem

Aktieinnehav: 92 855

Pär Weihed

Ledamot, född 1959

Yrkeserfarenhet

 • Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har under ca 35 års tid arbetat nära prospekteringsbolag och haft olika styrelseuppdrag. Pär Weihed har dessutom ca 25 års erfarenhet från olika chefsbefattningar inom offentlig sektor. Pär Weihed har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar rörande malmer i området Fennoskandiska skölden och har haft uppdrag för en rad olika kommittéer inom Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), där han är invald ledamot, och Nationalkommittén för geologi inom
  Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

Utbildning

 • Doktorsexamen i mineralogi och petrologi vid Göteborgs universitet.

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LTU Business AB, LTU Holding AB, Science City Skellefteå AB. Styrelsesuppleant i och vice verkställande direktör för Tellurit AB. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB. Ledamot i Insynsrådet för Institutet för rymdfysik. Medlem i insynsrådet för Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Aktieinnehav: 51 071

 

 

 

Thomas Ljung

Ledamot, född 1969

Yrkeserfarenhet

 • Thomas Ljung har tidigare varit verkställande direktör för Bolaget samt ansvarig för noteringsprocesser och bolagsstyrning i Bolaget sedan ca nio år tillbaka. Han har arbetat som marknadschef i Kalmar Industries i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA. Thomas Ljung arbetar för närvarande som Bolagets
  ekonomichef

Utbildning

 • BSc in Business and Public Administration, University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i  Wasa Sports Turf AB. Styrelsesuppleant i Calluna Mining Resources AB, CMM Calluna Holding AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 1 420 913 aktier. Därutöver innehas 132 774 aktier i Bolaget av Calluna Mining Resources AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Thomas Ljung, och till 50 procent av Thomas Ljungs bror Anders.

 

 

 

Jan Marklund

Ledamot, född 1964

Yrkeserfarenhet

 • Jan Marklund har drivit entreprenadföretag inom gruvindustrin i 35 år.

Aktieinnehav: 400 000 aktier.

Anders Lindgren

Ledamot, född 1956

Yrkeserfarenhet

 • Anders har haft flertalet ledande befattningar inom Boliden Mines med inriktning på strategisk inköp och avtal för operativt inköp till Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg och Rönnskär.

Utbildning

 • 4 årig Tekniskt gymnasium, certifierad inköpare Silf, affärsjuridik samt flera ledarutbildningar.

Andra meriter

Aktieinnehav: 0