Styrelse och ledande befattningshavare

Lars Engström

Styrelseordförande, född 1963

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseordförande sedan 2019. Lars var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015, verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014, olika befattningar inom Atlas Copco affärsområde Construction and Mining Technique 1994–2006 och olika befattningar inom Seco Tools 1988–1994.

Utbildning

 • Civilingenjör

Aktieinnehav: 53 891 st

Agne Ahlenius

Ledamot, född 1962

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2019. Agne är VD för Zinkgruvan Mining. Tidigare VD Björkdalsgruvan. Agne har jobbat drygt 30 år inom gruvbranschen med ledande positioner inom Boliden under ca 15 år och även arbetat utomlands i 16 år, bland annat i Spanien och Mexiko.

Utbildning

 • Bergsingenjör (MSc)

Aktieinnehav: 0

Johan Norman

Ledamot, född 1958

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2016. Johan Norman har över 30 års erfarenhet och har specialiserat sig på miljörätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor. Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Johan Norman är delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå och har tidigare haft liknande roller på Delphi & Co, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Sigvard Normans Advokatbyrå. Medlem i Sveriges advokatsamfund och Svenska föreningen för miljörätt.

Utbildning

 • Jur. kand. vid Stockholms universitet, Executive programs vid Kellogg Graduate School of Management, North Western University samt Europeisk miljörätt, 15 HP vid Uppsala universitet.

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå Aktiebolag och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB. Prokurist i Lindskog Malmström Advokatbyrå Kommanditbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem

Aktieinnehav: 60 000 st

Pär Weihed

Ledamot, född 1959

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2012. Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksamhet inom en rad kommittéer, bland andra, IVA, KVA, Nationalkommittéen för geologi och Kungliga vetenskapsakademin.

Utbildning

 • Doktorsexamen i mineralogi och petrologi vid Göteborgs universitet.

Andra meriter

 • Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB. Styrelseledamot i Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet och Stiftelsen Bergforsk. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB och Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad geovetenskap.

Aktieinnehav: 33 000 st

Bengt Ljung

Ledamot, född 1941

Yrkeserfarenhet

 • Grundare och styrelseledamot sedan 2009. Bengt Ljung är bergsskolingenjör och har arbetet större delen av sin verksamma arbetsliv i gruvbranschen. Bengt är styrelsemedlem i SveMin (svenska gruvors intresseorganisation) samt ordförande i SMTG (Swedish Mining Tunnelling Group). Han har varit VD för Reflex Instruments AB, Komatsu Forklift Inc. USA, Kalmar Inc. USA, ABB Stal AB, och Nitro Nobel Mec AB. Bengt har tidigare även varit affärsområdeschef Atlas Copco MCT AB (Mining och Construction) samt ordförande i NCA HB.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjörsexamen från Bergsskolan i Filipstad och IFL Managementutbildning.

Aktieinnehav: 1 480 305 st (inkl. bolag)