Styrelse och ledande befattningshavare

Thomas Söderqvist

Styrelseordförande, född 1957

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2020. Thomas har haft flertalet ledande befattningar inom både Sandvik och Boliden och han avslutade sin yrkesverksamma karriär vid årsskiftet som Senior Advisor till Bolidens koncernchef efter att ha varit både vice VD samt verksamhetsansvarig för Bolidens gruvor i Västerbotten.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjör

Aktieinnehav: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Andreas Bladh

Ledamot, född 1975

Yrkeserfarenhet

 • Andreas har en global operativ erfarenhet inom verkstadsindustrin på Atlas Copco följt av finansiell erfarenhet från Bure Equity, VD på Varenne samt medgrundare och VD på Zenith Group. Andreas har lång erfarenhet från styrelseuppdrag i över 50 bolag, i både noterade och onoterade bolag. Andreas har en M.Sc. från KTH i Stockholm.

Utbildning

 • Civilingenjör

Andra meriter

 • Övriga styrelseuppdrag: Skysense AB, Tillacare Ltd., Lanetalk Intressenter I AB (SPV), TF1 Holding AB (SPV), Skills Academy Scandinavia Holding AB, Chairman, Aktivisfonden (charity), board member and CFO,

Aktieinnehav: 0 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Agne Ahlenius

Ledamot, född 1962

Yrkeserfarenhet

 • Ledamot sedan 2019. Agne är Gruvdirektör i Saloro SLU, Spanien. Agne var VD för Zinkgruvan Mining 2016 – 2019. Tidigare VD Björkdalsgruvan. Agne har jobbat drygt 30 år inom gruvbranschen med ledande befattningar inom Boliden-koncernen, Lundin Mining och även jobbat utomlands i 17 år, bland annat i Spanien, Bulgarien och Mexiko.

Utbildning

 • Bergsingenjör (MSc)

Aktieinnehav: 55 000 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Norman

Ledamot, född 1958

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2016. Johan Norman har över 30 års erfarenhet och har specialiserat sig på miljörätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor. Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Johan Norman är delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå och har tidigare haft liknande roller på Delphi & Co, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Sigvard Normans Advokatbyrå. Medlem i Sveriges advokatsamfund och Svenska föreningen för miljörätt.

Utbildning

 • Jur. kand. vid Stockholms universitet, Executive programs vid Kellogg Graduate School of Management, North Western University samt Europeisk miljörätt, 15 HP vid Uppsala universitet.

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå Aktiebolag och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB. Prokurist i Lindskog Malmström Advokatbyrå Kommanditbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem

Aktieinnehav: 65 000 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Pär Weihed

Ledamot, född 1959

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2012. Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksamhet inom en rad kommittéer, bland andra, IVA, KVA, Nationalkommittéen för geologi och Kungliga vetenskapsakademin.

Utbildning

 • Doktorsexamen i mineralogi och petrologi vid Göteborgs universitet.

Andra meriter

 • Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB. Styrelseledamot i Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet och Stiftelsen Bergforsk. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB och Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad geovetenskap.

Aktieinnehav: 35 750 st
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Thomas Ljung

Ledamot, född 1969

Yrkeserfarenhet

 • Yrkeserfarenhet: VD i Botnia Exploration Holding AB sedan 2017. Thomas Ljung har varit del av ledningsgruppen samt ansvarig för noteringsprocesser och bolagsstyrning Bolaget sedan 2010.  Thomas Ljung har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA.

Utbildning

 • BSc in Business and Public Administration, University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SveMin och Wasa Sports Turf AB. Styrelsesuppleant i Calluna Mining Resources AB, CMM Calluna Holding AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 1 420 913 aktier. Därutöver innehas 132 774 aktier i Bolaget av Calluna Mining Resources AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Thomas Ljung, och till 50 procent av Thomas Ljungs bror Anders.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.