Styrelse och ledande befattningshavare

Per-Erik Lindvall

Ordförande, född 1956

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseordförande sedan 2013. Styrelseledamot sedan 2011. Per-Erik Lindvall är bergsingenjör och har varit verksam i gruvindustrin i mer än trettio år. Han har en bred erfarenhet av såväl svensk som internationell verksamhet. I sin karriär har han arbetat både i LKAB och inom Boliden vilket har inneburit att han har skaffat sig erfarenhet av både underjordsgruvor och dagbrott, basmetaller så väl som järnmalm och industrimineraler. Han har erfarenhet från alla steg i en gruvas liv; från prospektering och uppstart, alla de utmaningar som finns under produktionsfasen och har också erfarenhet av att stänga verksamheter. Delar av dessa utmaningar har tacklats under goda tider men majoriteten av utmaningarna har hanterats i tuffa tider där skillnaden mellan intäkt och kostnad har varit marginell och där kreativitet och uthållighet har varit nycklar till framgång. Per-Erik Lindvall är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och har utsetts till hedersdoktor vid LTU.

Utbildning

 • Bergsingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet.

Andra meriter

 • Styrelseordförande i SP Energy Technology Center AB, RISE Energiteknik AB och Botnia Exploration AB. Styrelsesuppleant och VD i Brexia Business AB och Geo Reality AB. Styrelseledamot i Dalvi AB. Vice ordförande vid Luleå tekniska universitet.

Aktieinnehav: 51 545

Johan Norman

Ledamot, född 1958

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2016. Johan Norman har över 30 års erfarenhet och har specialiserat sig på miljörätt med inriktning mot miljö- och vattenrättsliga tillståndsfrågor. Utöver detta har Johan Norman stor erfarenhet från plan- och byggrätt, energirätt, vattentjänster och komplex speciell fastighetsrätt. Johan Norman är delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå och har tidigare haft liknande roller på Delphi & Co, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Sigvard Normans Advokatbyrå. Medlem i Sveriges advokatsamfund och Svenska föreningen för miljörätt.

Utbildning

 • Jur. kand. vid Stockholms universitet, Executive programs vid Kellogg Graduate School of Management, North Western University samt Europeisk miljörätt, 15 HP vid Uppsala universitet.

Andra meriter

 • Styrelseledamot i LM Law Advokatbyrå Aktiebolag och Smedslättens Advokatbyrå AB. Styrelsesuppleant i Jenny Grundén Advokat AB och Stefan Brandt Advokatbyrå AB. Prokurist i Lindskog Malmström Advokatbyrå Kommanditbolag. Tidigare uppdrag de senaste fem

Aktieinnehav: 50 000

Pär Weihed

Ledamot, född 1959

Yrkeserfarenhet

 • Styrelseledamot sedan 2012. Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden. Pär Weihed är verksamhet inom en rad kommittéer, bland andra, IVA, KVA, Nationalkommittéen för geologi och Kungliga vetenskapsakademin.

Utbildning

 • Doktorsexamen i mineralogi och petrologi vid Göteborgs universitet.

Andra meriter

 • Styrelsesuppleant och vice VD i Tellurit AB. Styrelseledamot i Bolidens Stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet och Stiftelsen Bergforsk. Styrelsesuppleant i Botnia Exploration AB och Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad geovetenskap.

Aktieinnehav: 27 500

Bengt Ljung

Ledamot, född 1941

Yrkeserfarenhet

 • Grundare och styrelseledamot sedan 2009. Bengt Ljung är bergsskolingenjör och har arbetet större delen av sin verksamma arbetsliv i gruvbranschen. Bengt är styrelsemedlem i SveMin (svenska gruvors intresseorganisation) samt ordförande i SMTG (Swedish Mining Tunnelling Group). Han har varit VD för Reflex Instruments AB, Komatsu Forklift Inc. USA, Kalmar Inc. USA, ABB Stal AB, och Nitro Nobel Mec AB. Bengt har tidigare även varit affärsområdeschef Atlas Copco MCT AB (Mining och Construction) samt ordförande i NCA HB.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjörsexamen från Bergsskolan i Filipstad och IFL Managementutbildning.

Aktieinnehav: 1 233 589 (inkl. bolag)