Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd under handläggningen.

Botnia Exploration är fokuserat på småskalig gruvbrytning och planerar för två brytplatser inom Lycksele kommun: en underjordsgruva i Fäbodtjärn och en kombination av dagbrott och underjordsgruva i Vargbäcken. I anslutning till brytplatserna kommer upplag för gråberg att anläggas. I Vargbäcken planeras även ett anrikningsverk för malmen från de båda brytplatserna och deponi för avfallet, anrikningssanden, som uppkommer i anrikningsprocessen.

I verksamheten planeras en brytning på kring 50 000 ton malm per brytplats och år och en driftstid på mellan fem och tio år.

Rambölls uppdrag är att upprätta tillståndsansökan enligt miljöbalken, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Utöver det ansvarar man för att organisera och dokumentera de samråd som ska hållas med myndigheter, allmänhet, berörda samebyar, miljöorganisationer, fastighetsägare i området och övriga som kan bli berörda av den planerade verksamheten. Som en del av uppdraget kommer Ramböll även att utföra hydrogeologiska utredningar, undersökningar av avfallets fysiska och geokemiska egenskaper samt geotekniska undersökningar av förutsättningarna i området.

− Ramböll fick uppdraget eftersom de visade god förståelse för uppdragets komplexitet. De har rätt kompetens och kan bygga vidare på det förarbete som våra egna tekniska och geologiska experter har gjort, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration.

− Vår projektgrupp har gedigen erfarenhet av prövningar av gruvverksamhet och miljöprövningar från bland annat LKAB:s gruvor, och praktisk erfarenhet av arbete med de olika underlagsutredningar som behövs för upprättande av en tillståndsansökan. Vi är väldigt glada över förtroendet från Botnia Exploration och ser fram emot att ge dem bra förutsättningar för en guldgruva, säger Björn Winnerstam, uppdragsledare på Ramböll.

Uppdraget påbörjades i april och tillståndsansökan är planerad att lämnas in under december 2016. Ramböll kommer därefter att fungera som stöd under handläggningen i Mark- och miljödomstolen. Gruvorna beräknas tas i bruk 2018.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Björn Winnerstam, uppdragsledare på Ramböll
010-615 64 16, bjorn.winnerstam@ramboll.se

Presskontakt
Anna Nourani, PR-ansvarig på Ramböll
0734-33 20 27, anna.nourani@ramboll.se

 

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. www.ramboll.se

Publicerad i Nyhetsarkiv