Mycket höga guldhalter i borrhål

Botnia Exploration kan med glädje meddela att analyser från ett borrhål i området Fäbodliden C visade uppmätta guldhalter upp till 130 g/t på ett djup av dryga 135 meter. Dessa mycket höga guldhalter redovisade i borrhål från Botnia Explorations borrningar i Vindelgransele stärker förväntningarna på området som ett framtida guldgruveområde.

Som tidigare redovisats i pressmeddelande den 5 mars 2012 har Botnia Exploration utfört diamantborrningar i undersökningstillståndet Stenberget nr 3 väster om Vindelgransele i Lycksele kommun. Borrningsetapp 1 har nu avslutats för säsongen. Sammanlagt har 25 hål borrats varav 16 hål hittills har analyserats hos ALS Minerals. I ett av hålen, 12FÄBC011, på ett djup av cirka 135 meter uppmättes guldhalter upp till 130 g/t. Som jämförelse kan nämnas att nationell och internationell lönsam guldbrytning görs med halter varierande från 1 g/t till 5 g/t. Stenberget nr 3 är beläget ca 2 km från bearbetningskoncessionen Vargbäcken.

Nedan presenteras resultat från analyser av kärnborrningshål 12FÄBC011:

3,95 m med 20.6 g/t Au från 134,40 m djup, inkluderande 0.60 m med 130 g/t Au från 136,75 m

(Analytisk metod: 50 g “Fire Assay” med atomabsorption finish samt en gravimetrisk finish för prover med > 100 g/t Au)

Synligt guld var vanligt i några av provintervallen.

Fire Assay” (Au-AA26) och förstärkt cyanidlakningsteknik (Au-AA15) har använts av ALS Minerals i Sverige och Kanada/Rumänien i följande provintervall:

Borrhål 12FÄBC011:

Från

Till

Borrhålslängd

Analytisk metod

 

 

 

Au-AA26

Au-AA15

(m)

(m)

(m)

(g/t)

(g/t)

134,40

136,00

1,60

1,59

1,46

136,00

136,75

0,75

0,78

1,44

136,75

137,35

0,60

130,00

74,4

137,35

138,35

1,00

0,03

0,19

134,40

138,35

3,95

20,6

12,2

 

Borrhål 12FÄBC011 ligger cirka 50 meter sydväst om hål 12FÄBC006 och borrades i samma tvärsektion och med samma lutning som de tidigare hålen 12FÄBC006 och 11FÄBC001 (se pressmeddelande daterad 2012-03-05).

Denna nya genomborrning bekräftar utbredningen av hög guldhalt ytterligare mot djupet i en guldförande kvartsgång och en associerad mafisk gång som uppträder cirka 20 meter över kontakten mellan ett utbrett paket av meta-sediment och det underliggande dioritiska intrusivet. Detta indikerar att kvartsgången fortsätter längs tvärsektionen i minst 175 meter ned efter stupningen från ytan i en sydvästlig riktning. Kvartsgångens fortsatta utbredning mot djupet är öppen.

Analysresultaten från kärnborrhålen 12FÄBC010 och 12FÄBC012 – 014 som borrades som uppföljande hål i Fäbodliden C, har inte levererats från ALS laboratorium men kommer att redovisas så snart de blir tillgängliga från ALS Minerals. Synligt guld har setts i ett av dessa hål.

Kvartsgångens utbredning och längd i strykningsriktningen är för närvarande känd med ett avstånd av cirka 250 m. När analysresultaten från kärnborrhålen 12FÄBC010 och 12FÄBC012 – 014 har erhållits kommer en utvärdering att ske för att ge förslag till fortsatta borrningar för att styrka såväl djup, längd och kvartsgångens mäktighet (bredd).

 ”De redovisade resultaten med guldhalter upp till 130 g/t över en längd av 0,6 m och 20.6 g/t över en längd av 3,95 m i borrhål är mycket glädjande och stärker vår vision att Vindelgranseleområdet kan bli ett nytt gruvområde i Sverige. Detta har redovisats i vårt emissionsprospekt som publicerades den 30 april 2012. Prospekteringsarbetet fortsätter med full intensitet med såväl geofysiska mätningar, undersökningsborrning och traditionell blockletning inte bara i Vindelgranseleområdet men också i andra prioriterade undersökningstillstånd som vi äger.” säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration AB

 Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv