Nyemission möjliggör fortsatt prospektering

Botnia Exploration AB, har avslutat en nyemission av aktier genom vilken bolaget tillförs ca 2,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen skall huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt prospektering och utvärdering av utvalda prioriterade projekt, samt förberedelser inför marknadsnotering av bolagets aktie under hösten 2009. Sammanlagt tecknades 102 aktier i emissionen varav 81 aktier genom kontant betalning och 21 aktier genom kvittning av fordran avseende borrtjänster. Totalt motsvarar tecknade aktier ett kapitaltillskott om 2.550.000 kronor.

Nyemission i Botnia Exploration ger ökade möjligheter till prospektering

Som framgår av tidigare pressmeddelande har Botnia Explorations tidigare beslutade nyemission slutförts med ett bra resultat. Detta innebär att prospekteringsarbetena fortsätter enligt tidiager beslutade planer och omfattning.

Under våren/sommaren genomförs ett stort diamantborrningsprogram samt fortsatta geologiska prospekteringar såsom blockletning samt geofysik/geokemi undersökningar. Resultaten har varit positiva vilket också medfört att borrningsprogrammet modifierats. Generellt kan sägas att borrningarna varit mycket väl i överensstämmelse med våra antaganden.

Prospekteringsplaner

Orgsjön

Borrningar har pågått sedan mars månad och programmet avslutades i maj månad. Arbetet har kompletterats med kompletterande gelogiska undersökningar såsom markmagnetiska mätningar och ytterligare en detaljerad blockletning. Borrningarna har möjliggjort att vi nu kommer att förlänga detta undersökningstillstånd för ytterligare ett antal år. Borrningarna kommer att fortätta under hösten.

Avaträsket

Ett av våra tillstånd som primärt varit ett zinkprojekt. Borrningaran har visat mycket positiva resultat som inneburit att borrningsinsatserna ökats. Borrningarna avslutas under denna vecka.

Lomtjärnen

Ett volfram projekt som ligger stax söder om Söderhamn. Mineraliseringen påträffades under regionalprospektering i slutet av 2008. Mineraliseringen ligger i anslutning till gamla gruvhål. Ett stort antal block har påträffats. Förekomsten av dessa block indikerar en mineralisering av ca 500 meters längd. Magneteiska mätningar har gjorts under våren och diamatborrninagr påbörjas inom kort.

Vandelån 

Under våren har Botnia exploartion utfört humus-och morängeokemi. Borrningar kommer att påbörjas under sommaren 2009 

Publicerad i Nyhetsarkiv