Nyemission

För att finansiera Botnias fortsatta verksamhet har styrelsen i Botnia Exploration beslutat genomföra en riktad nyemission. Emissionslikviden skall användas till en fördjupad kartläggning av befintliga objekt, framförallt diamantborrning och till att förbereda bolaget inför notering vilken beräknas ske under 2009.

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden som inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal mycket intressanta och noggrant utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

För att finansiera Botnias fortsatta verksamhet har styrelsen i Botnia Exploration beslutat genomföra en riktad nyemission. Emissionslikviden skall användas till en fördjupad kartläggning av befintliga objekt, framförallt diamantborrning och till att förbereda bolaget inför notering vilken beräknas ske under 2009.

Publicerad i Nyhetsarkiv