Påbörjar provtagning för REE i Bergslagen och diamantborrningar i Orgsjön

Omedelbart efter påskhelgen kommer Botnia Exploration att påbörja en bred provtagning vid bolagets undersökningstillstånd i Bergslagen som avser REE-metaller, så kallade sällsynta jordartsmetaller. Direkt efter det att proverna samlats in kommer de att översändas för analys till ackrediterat laboratorium.

Som tidigare meddelats har Bergsstaten tilldelat Botnia Exploration AB sex undersökningstillstånd av sällsynta jordartsmetaller (REE). Dessa ligger alla i Bergslagen, varav tre i Skinnskatteberg/Riddarhyttanområdet och tre i Nora/Degerforsområdet. I dessa områden finns historiskt kända mineraliseringar och omedelbart efter påskhelgen kommer en bred provtagning att utföras i de sex områdena varefter analysering kommer att ske av ackrediterat laboratorium.

Diamantborrningar kommer dessutom att återupptas i Orgsjö-området i närheten av Åsele. Som ett led i prospekteringsarbetet har ytterligare magnetiska mätningar utförts på Orgsjöns is, ett område som tidigare enbart flygmätts. Intressanta anomalier har uppmätts under sjön och borrningar kommer därför att starta direkt efter påskhelgen.

”I takt med att våren är i antågande kan nu en mer synlig prospektering påbörjas. Intresset för sällsynta jordartsmetaller har kraftigt ökat i takt med kinesernas begränsningar och ökade skatter för dessa mineraler. Priserna på till exempel Neodym, som används för framställande av NeoMagneter, har ökat till $91 415 per ton i mars 2011 från $45 707 per ton i slutet av 2010 (International Powder Metallurgy Directory, 28 mars 2011). Beträffande Orgsjön är det glädjande att våra mätningar på Orgsjöns is visat att diamantborrningar nu kan återupptas. Det är helt klart ett intressant projekt, där block innehållande guld har påträffats. ”, säger Bengt Ljung VD, Botnia Exploration Holding AB

 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv