Pressmeddelande: Botnia Exploration Holding AB utser likviditetsgarant

För att öka likviditeten i Botnia Explorations aktie har Mangold Fondkommission utsetts till likviditetsgarant från och med den 11:e maj.

Styrelsen i Botnia Exploration (BOTX) Holding AB (publ) har beslutat om en likviditetsgarant för bolagets aktie som är listad på AktieTorget. Mangold Fondkommissions uppdrag startar den 11 maj 2010 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp och säljkurs.

Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration, säger ”Avsikten är att göra det bättre för våra aktieägare, att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie och med syfte att skapa en mer rättvisande värdering.”

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv