Pressmeddelande: Botnia Exploration Holding listas på Aktietorget

Prospekteringsbolaget Botnia Exploration Holding AB genomför en nyemission om 10 Mkr i samband med listning på Aktietorget.

AktieTorget meddelar i Marknadsmeddelande nr 199/09 att Botnia Exploration Holding AB aktie (BOTX) listas på AktieTorget från den 14 december 2009.

Läs hela marknadsmeddelandet på AktieTorgets webbplats.

Publicerad i Nyhetsarkiv