Pressmeddelande: Botnia Exploration – MKB ansökan för Vargbäcken inlämnad till Länsstyrelsen

(AktieTorget: BOTX) I måndags den 13 december 2010, lämnades en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ansökan in till Länsstyrelsen i Umeå rörande guldprojektet Vargbäcken i Vindelgranseleområdet i Västerbotten.

Botnia Exploration Holding AB (publ) har sedan tidigare en godkänd Bearbetningskoncession över området som löper fram till 2028. Den MKB ansökan som nu lämnats in gäller således en kompletterande ansökan om vilka miljökonsekvenser en provbrytning kan innebära i området. Ansökan har inlämnats för en maximal provbrytning av 50 000 ton guldmineralisering.

Behandlingstiden för liknande MKB ansökan kan ta ca 6 månader bla beroende på remiss svar eller andra kompletterade utredningar som kan krävas.

”Denna ansökan är ett viktigt steg i Botnias utveckling av prospekteringsarbetet. Genom en nära dialog med Länsstyrelsen i värderingsprocessen är det min övertygelse att denna 350-sidiga ansökan väl uppfyller de krav och bestämmelser som gäller. Vi har använt oss Sveriges bästa konsulter för utarbetandet av denna ansökan och vår målsättning är naturligtvis att påbörja provbrytningen under första halvåret 2011. Genom att jordavrymning redan är färdigställd kan sprängningsarbetet omgående påbörjas efter Länsstyrelsens slutgiltiga godkännande”, säger Bengt Ljung VD, Botnia Exploration Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv