Pressmeddelande: Botnia Exploration tecknar avsiktsförklaring

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har tecknat en avsiktsförklaring med en stor internationell gruvaktör med avsikten att inleda förhandlingar om att ta fram ett avtal gällande prospekteringssamarbete i Vindelgranseleområdet för undersökningstillstånden Granselliden nr 2, Granselliden nr 3, Stenberget nr 3, Forsheden nr 1, Forsheden nr 2, Ekorrberget nr 1 samt bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1.

 

Avsiktsförklaringen ger Botnias motpart en exklusiv rätt att förhandla fram ett avtal i ovan beskrivet område inom 4 månader.
”Botnia Exploration har som tidigare kommunicerat fört förhandlingar med lokala såväl som internationella gruv-och prospekterings aktörer för att inleda ett samarbete kring bolagets mineralfyndigheter. Vi har stort intresse från ett flertal potentiella partners men vi bedömer att den aktuella motparten i dagsläget är den bästa aktören att inleda avtalsförhandlingar med” säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB.
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Avsiktsförklaringen ger Botnias motpart en exklusiv rätt att förhandla fram ett avtal i ovan beskrivet område inom 4 månader.

”Botnia Exploration har som tidigare kommunicerat fört förhandlingar med lokala såväl som internationella gruv-och prospekterings aktörer för att inleda ett samarbete kring bolagets mineralfyndigheter. Vi har stort intresse från ett flertal potentiella partners men vi bedömer att den aktuella motparten i dagsläget är den bästa aktören att inleda avtalsförhandlingar med” säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv