Pressmeddelande: Botnia Explorations nyemission är slutförd

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget 6,8 mkr före emissionskostnader. Tillsammans med den riktade emission som bolaget genomfört tillförs bolaget totalt cirka 13 mkr.

Botnia Exploration Holding AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför bolaget 6,8 mkr före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 12 273 384 aktier, motsvarande 6 750 361 kronor varav aktier för 3 074 054 kronor tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46 procent av emissionen. Vidare tecknades aktier för 145 621 kronor utan stöd av företrädesrätt motsvarande cirka 2 procent av emissionen. Aktier för 3 530 686 kronor motsvarande 52 procent av emissionen tecknades av emissionsgaranter.

Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 1 841 008 kronor och antalet aktier med 12 273 384. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier.

Parallellt med företrädesemission har en riktad emission på 6,2 mkr genomförts där de som deltog i den riktade emissionen inte deltog i företrädesemissionen. Emissionen tecknades till 3 mkr vardera av Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB. Partner Invest Norr är ett riskkapitalbolag som förvaltar ca 200 mkr och investerar i entreprenörsledda bolag i Västerbotten och Norrbotten. Ramab Iggesund AB är ett familjeägt bolag som bl.a. investerar i tillväxtbolag. Vidare deltog tre personer engagerade i Botnia Exploration med mindre belopp i emissionen.

Den riktade emissionen ökar därmed aktiekapitalet med 1 699 500 kronor och antalet aktier med 11 330 000.

Efter företrädesemissionen och riktad emission uppgår aktiekapitalet till 10 921 422 kronor fördelat på 72 809 477 aktier.

”Med kapitalet från den riktade emissionen och företrädesemissionen tillförs Botnia Exploration resurser att fortsätta utvecklingen av våra projekt i Vindelgranseleområdet där vi ser goda möjligheter. Vi kommer nu att genomföra ytterligare kärnborrningar i Fäbodliden C för att undersöka den fortsatta utbreddningen på den guldförande kvartsgången. Genom emissionerna tillförs bolaget dessutom ett antal ägare med ett långsiktigt intresse för sektorn som stärker ägarbilden i bolaget, vilket vi ser som mycket positivt.” säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv