Pressmeddelande: Höga halter av ”Sällsynta Jordartsmetaller”

(Aktietorget: BOTX) Som informerats bland annat i senaste kvartalsrapporten för Botnia Exploration Holding AB har två undersökningstillstånd av så kallade ”Sällsynta Jordartsmetaller” godkänts under sommaren av Bergsstaten. Dessa undersökningstillstånd ligger i Skinnskatteberg/Riddarhyttan-området samt i Nora/Järnboås området, båda i Bergslagen. Områdena är gamla välkända järnmalmsstråk vilket ofta är en kännetecknande indikation av sällsynta jordartsmetaller. Genom våra analyser har detta nu bekräftats. Vidare prospektering med hjälp av magnetiska mätningar följt av diamantborrning kommer att planeras.

På samma sätt har intressanta analyser erhållits tidigare utförda av SGU i Nora/Järnboås-området. Detta är också ett liknade gammalt järnmalmsområde.

Prospektering har utförts under sommaren/hösten och prover tagits som nu analyserats. Intressanta värden har redovisats av många av de 14 så kallade Lantaniderna.  Höga halter av Neodym, Lantan och Cerium har uppmätts i ett flertal av metallerna. Många av de sk ”tunga lantaniderna” finns representerade såsom Terbium och Ytterbium med mycket höga världsmarknadspriser.  Prisutvecklingen av många av de sällsynta jordartmetallerna har varit mycket snabb under de senaste åren pga. obalans i tillgång och efterfrågan. Fram för allt är det mycket höga priser på de tunga lantaniderna och t ex idag är priserna för oxider av Terbium och Ytterbium ca 350 och 100 USD/kg

Vad är ”Sällsynta Jordartsmetaller”?

Sverige har av många ansetts som de sällsynta jordartsmetallernas ursprungsland. Bastnäsfältet vid Riddarhyttan och Ytterbygruvan på Resarö utanför Waxholm har som bekant för länge sedan spelat ut sina roller som leverantör av sällsynta jordartsmetaller, en betydande verksamhet under 1800-talet. Idag domineras produktionen till 98% av världens tillgångar av Kina. Under senare tid har information redovisats att Kina kommer att begränsa sin export av dessa mycket viktiga och vitala metaller för den s.k. ”high-tech” industrin. Bl.a. användes t ex Neodym för produktion av s.k. Neo Magneter och Lantan till den moderna batteriutvecklingen. Bilindustrin får större och större användning av metallerna för bl.a. katalysatorer samt i hybridbilarna. T ex användes ca 20 kg sällsynta metaller i Toyotas hybridbil Prius.

Sällsynta jordartsmetaller översätts på engelska som Rare Earth Elements eller Rare Earth Metalls och kan närmare studeras på t ex Google där mycket information kan inhämtas.

Som beskrivits i Botnia Explorations senaste kvartalsrapport Q2-10 är inriktningen mot guld av högsta prioritet och huvudinriktning för bolaget. Vad gäller s.k. ”högprismetaller” såsom volfram, nickel och sällsynta jordartsmetaller, kan strategin vara att bilda dotterbolag att söka internationella partners för vidare utveckling av dessa bolag . Skälet till denna strategi är att skapa externt kapital för att eliminera användande av aktieägarnas insatta kapital. Detta kapital skall 100 % -igt användas för våra guldprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv