Pressmeddelande: Kanadensisk gruvman föreslås till styrelsen

I samband med att Botnia Exploration Holding AB (publ) förvärvade kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag, Hans A.Resources AB, blir Hansa en av Botnia Explorations större ägare.

I och med detta har Hansa Resources ordförande, John Nugent, föreslagits ta plats som ledamot i Botnia Exploration Holdings styrelse vid den ordinarie bolagsstämman som hålls den 28 maj 2010. En majoritet av ägarna i Botnia Exploration Holding har ställt sig bakom förslaget.

John Nugent har en bakgrund som advokat och finansieringsexpert. Han har haft ledande befattningar i ett antal företag i både Kanada, Afrika och Sverige. I dagsläget är Nugent involverad i ett flertal prospekteringsföretag runt om i världen.

”Att få in John Nugent i styrelsen innebär ett flertal tillgångar för Botnia Exploration. Han kommer att tillföra mycket i framförallt finansieringssammanhang. Det blir en viktigt pusselbit i vår framtida expansion av Botnia Exploration”
säger Bengt Ljung, VD, för Botnia Exploration Holding AB (publ)

Utöver detta kommer Botnia Exploration att knyta ytterligare två rådgivare till bolagets advisory board, Michael Hudson som är VD för Mawson Resources, vilka är delägare i Hansa Resources, samt Mark Saxon som är VD för Tasman Metals. Båda dessa rådgivare har en gedigen erfarenhet av prospekteringsbranschen.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv