Pressmeddelande: Ledande volframspecialist bidrar till kommersialisering av volframprojekt

Styrelsen Botnia Exploration Holding AB (publ) har knutit till sig docent Olle Grinder en internationellt ledande expert på volfram till bolagets advisory board. Syftet med denna rekrytering är att assistera ledningen i den internationella kommersialiseringen av Botnias Explorations volframprojekt.

Efter sin examen från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har Grinder arbetat med olika typer av pulvermetallurgiska projekt. Bland dessa kan nämnas utvecklandet av industriella applikationer av pulvermetallurgiska material som volfram och hårdmetall, marknadsundersökningar, affärsutveckling och olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Grinder har ett mycket brett internationellt kontaktnät.

Olle Grinder är parallellt med det egna konsultföretag PM Technology AB också verksam som docent vid Avdelning för Materialvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, sedan 1984.

Om volfram

Volfram, kemisk beteckning W, atomnummer 74, är ett mycket sällsynt grundämne. Halten av ämnet i jordskorpan är endast cirka 1 gram per ton. Ämnet förekommer också endast i mycket låga koncentrationer i jordens hydro- och biosfärer. Koncentrationen i havsvatten är endast cirka 0,1 mg/ton.

En av de mest kännetecknande egenskaperna för volfram är dess högs smältpunkt, 3422oC. 2/3 av all volfram används vid tillverkning av hårdmetall, som består av volframkarbid (WC), en bindefas som kobolt eller nickel samt ofta ytterligare några karbider. Hårdmetall har en unik kombination av seghet, hårdhet och slitstyrka och används vid skärande bearbetning samt gruvbrytning och prospektering. Komponenter av hårdmetall användes också i olika slitande applikationer som däckdubbar och stålvalsar.

Volfram är också en viktig legeringstillsats till verktygsstål och snabbstål, vilka används för i skärande och formande verktyg.

Utöver detta är volfram är en god ledare av elektricitet och värme. I ren form finns metallen som glödtråd i lampor, elektronrör med mera.

Över hälften av världens kända volframtillgångar finns i Kina. Utöver detta finns kända mineraliseringar också i Ryssland, USA, Kanada, Sydkorea och Bolivia.

Det engelska namnet för volfram är tungsten, något som kommer från den densitet som metallen har. Densiteten är 19,3 gram/cm³.

”Med Olle Grinder knuten till vårt team ser jag en stor möjlighet att snabbt uppfylla vår målsättning att kommersialisera vår projektportfölj kopplad till Volfram”, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv