Pressmeddelande: Offentliggör informationsdokument

Som kommunicerades den 31 mars 2011 genomför Botnia Exploration Holding AB (publ) en sammanläggning av aktier 1:30. Sammanläggningen innebär att trettio (30) aktier sammanläggs till en (1) aktie.  Härmed offentliggörs ett informationsdokument avseende sammanläggningen, klicka här

Frågor med anledning av den praktiska hanteringen av sammanläggningen kan ställas till Sedermera Fondkommission AB, avdelningen för Corporate Finance, 0431-47 17 20.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv