Pressmeddelande: Offentliggörande av prospekt

(AktieTorget: BOTX) Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 15 november 2010.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i Botnias prospekt, som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive webbsida.

Införlivade dokument; Årsredovisningar för Botnia Exploration AB för 2007, 2008, 2009. Botnia Holdings årsredovisning 2009 och Q3 rapport 2010

 

För ytterligare information kontakta
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv