Pressmeddelande: Överlåter undersökningstillstånd

(Aktietorget: BOTX) Tre av de undersökningstillstånd som ingick i Botnia Explorations köp av Hans A. Resources projektportfölj har överlåtits till Helsingland Exploration AB. Undersökningstillstånden har överlåtits utan ekonomisk ersättning eller andra legala villkor.

De överlåtna undersökningstillstånden fick stor uppmärksamhet i media när Hans A. Resources tecknade ett samarbetsavtal med Harriet Svensson och Siw Wiik i Överturingen. Mätningar och diamantborrningar och utfördes men Hans A. Resources geologer och styrelse beslutade att avbryta vidare prospektering. Ledningen för Botnia Exploration/Hans A. Resources instämmer i detta beslut. 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, CEO, Botnia Exploration, mobile phone: +46-705 431 605 or email: bengt.ljung@botniaexploration.com
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, CEO, Botnia Exploration, mobile phone: +46-705 431 605 or email: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv