Pressmeddelande: Presentation av ny styrelseledamot och bildande av två dotterbolag

Vid årsstämman den 30 mars nyvaldes Per-Erik Lindvall till ny styrelseledamot.

Vid årsstämman den 30 mars nyvaldes Per-Erik Lindvall till ny styrelseledamot. Per-Erik har en lång erfarenhet inom svensk gruvindustri där han efter sin examen på Luleå Tekniska Universitet började på LKAB. 1991 fortsatte Per-Erik till Boliden där han blev gruvchef för Aitikgruvan och sedan chef för Bolidens svenska gruvverksamhet. Sedan 2001 är Per-Erik åter tillbaka i LKAB där han nu är Direktör, Technology & Business Development, och ingår i koncernledningen.

”Det är mycket glädjande att Per-Erik blir ny styrelsemedlem i Botnia Exploration Holding AB. Med sin erfarenhet kommer Per-Erik att tillföra värdefull kompetens i styrelsen med tanke på bolagets utvecklingsfas” säger Bengt Ljung VD i Botnia.

Vid stämman informerades aktieägarna om att två nystartade dotterbolag till Botnia Exploration är under bildande. Syftet med dessa nya bolag är att möjligöra bolagets planer på framtida kommersialisering av sällsynta jordartsmetaller (REE) och volfram. Dessa planer har tidigare redovisats i bland annat årsredovisningen för 2010.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv