Pressmeddelande: Tidigareläggning av bokslutskommuniké för 2009

Botnia Exploration meddelar härmed att bolaget avser tidigarelägga publicering av bokslutskommunikén för 2009 till torsdagen den 25 februari istället för fredagen den 26 februari som tidigare angivits.

För ytterligare information kontakta

Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-705 431 605 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv