Uppmuntrande borresultat i Vandelån, Ljusdals kommun i Hälsingland

Vandelån, ett guldprojekt i närheten av Ljusdal, har rubricerats som ett av Botnias Explorations prioritetsprojekt utöver Vindelgransele-området, se PM den 3 november 2011. Under våren 2011 har markmagnetiska mätningar utförts med intressanta anomalier och vägledande för fortsatt undersökningsborrning. Dessa har nu utförts och analyserats av ALS Öjebyn Piteå. Botnia Exploration har glädjen att meddela att man i ett av dessa borrhål erhöll en zon med 2,64 g guld/ton över 4 meter med ett högsta värde av 10,15 g över 1 meter.

Området har tidigare prospekterats av bland annat Nämnden för statens gruvegendom genom Sveriges Geologiska AB samt av Lappland Goldminers. Objektet består av ett 50-tal guldmineraliserade block. Cirka 20 av dessa har under 1980-talet analyserats på guld och gett ett haltintervall på 0,1 till 6,6 g guld/ton. De mineraliserade blocken består av magnetitrikt skarn med arsenikkis och något kopparkis. Blockens utbredning är c:a 5 km.
Den historiska prospekteringen har tidigare inte lyckats påvisa varifrån blocken kommer.

”Det är mycket glädjande att vi efter flera år nu kan se ett genombrott i vår prospektering i Vandelån och i Hälsingland. Helt klart har Hälsingland kommit i skymundan av den intensiva prospektering som koncentrerats till Guldlinjen i Västerbotten. Vandelån blir därför ett värdefullt komplement till Vindelgranseleområdet där just nu ett spännande borrprogram genomförs och fortsätter omgående på det nya året. Som tidigare beskrivits är det Botnias målsättning och ambition är att utveckla Vindelgranseleområdet till Sveriges nya gruvområde”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv